คำศัพท์ หมวด ผลไม้

คำศัพท์ หมวด ผลไม้

คำศัพท์                             คำอ่าน                         คำเเปล

1. Apple                            เเอปเบิ้ล                         เเอปเบิ้ล

2. Banana                         บานาน่า                          กล้วย
3. Orange                                                                 ส้ม

4. Mango                                                                  มะม่วง

5. Grape                                                                   องุ่น

6. Watermelon                                                         เเตงโม

7. Coconut                        โคโคนัด                         มะพร้าว

8. Pineapple                      พายเเอปเบิ้ล                  สับปรัด

9. Papaya                          พาพาญ่า                        มะระกอ

10. Rambutan                                                           เงาะ

11. Lichee                                                                ลินจี้

12. Cherry                         เซอรี่                               เซอร์รี

13. Longan                        ลองกอน                         ลำไย   

14. Pomelo                                                               ส้มโอ    
  

1 ความคิดเห็น:

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้